Chính Sách Bảo mật

Điều khoản dịch vụ
Sau đây là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chủ sở hữu và người điều hành thietkebackdrop.com Bằng cách sử dụng trang web này Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo.

Tải về và sử dụng tài nguyên

nhà thiết kế được cung cấp miễn phí và theo giấy phép mà họ muốn.
Bạn đồng ý không bao giờ quảng cáo tài nguyên như tác phẩm của chính bạn hoặc miêu tả mình như tác giả của tác phẩm đã nói.
THIETKEBACKDROP.COM không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm bản quyền nào, và không thể đảm bảo tính hợp pháp của tài nguyên được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Nếu Bạn muốn chắc chắn, luôn luôn liên hệ với tác giả. Bạn sử dụng trang web và tài nguyên có nguy cơ của riêng bạn!

Tải lên tài nguyên

Bạn có thể tải tài nguyên lên trang web, và thietkebackdrop.com sẽ sàng lọc các tệp tải lên để xem và tải xuống nếu chúng thích hợp để phân phối.
Bằng cách tải lên, Bạn sở hữu quyền để phát hành tài nguyên.
không cho phép tải lên Hình ảnh vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền áp dụng nào khác.
mặc dù Chúng tôi cố gắng hết sức để ngăn chặn vi phạm xảy ra, Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc lạm dụng hoặc sử dụng bất kỳ tài nguyên nào.
Chúng tôi cũng bảo lưu quyền xóa bất kỳ tài nguyên nào vào bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi tin rằng nó có khiếm khuyết, chất lượng kém hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào.
Chúng tôi đang tạo ra nhiều thiết kế vector trong studio của chúng tôi (Thietkebackdrop.com). Các thiết kế mới sẽ được xuất bản hàng ngày.